തട്ടമിട്ട മൊഞ്ചത്തി ഓടിച്ച ബസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നോ….?

കടപാട്: ഫെസ്ബൂക് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഓടിച്ച ബസ് അപകട മുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.  വൈറൽ വീഡിയോ വ്യാജം വസ്തുതാ വിശകലനം തട്ടമിട്ട മൊഞ്ചത്തി ബസ് ഡ്രൈവറായി എത്തി ബസ് ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആയിരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ബസ്  സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബസ് റോഡിലേയ്ക്ക് കയറ്റി  ഓടിക്കുന്ന തും തുടർന്ന് ബസ് ഒരു കടയിലേയ്ക്ക്‌  ഇടിച്ചു കയറി അപകടമുണ്ടായി കിടക്കുന്നതും ആയ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വൈറൽ ആയിരുന്നു. […]

Continue Reading

വസ്തുത പരിശോധന: നെടുമങ്ങാട പോലീസെ സ്റ്റേനിന്തേ നേരെ ബോംബ്‌ എരിന്യ പ്രാവിന്‍ ആരുടെ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആണ്?

നെടുമങ്ങാട് പോലീസെ സ്റ്റേനോന്റ്റെ നേരെ ബോംബ്‌ എരിന്ന കേസില്‍ പിടിയില്‍ ആയ ആര്.എസ.എസ. പ്രചാരകന്‍ പ്രവീണ്‍ വസ്ടവത്തില്‍ സി.പി.എം ഉടെ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആണ് എന്നാ ഒരു ഫസിബൂക് പോസ്ടിളുടെ മുമ്പില്‍ വന്നു. ഈ പോസ്റ്റില്‍ Asianet News ഉടെ ഒരു വര്ത്തെയുടെ സ്ക്രീന്ഷോട്ട് കോടത്തടുന്ദ്. നമോ നവ്യുഗഭാര്തം എന്നാ ഫസിബൂക് പജുടെ ഈ പോസ്റ്റില്‍ എഴുതിര്‍ക്കന്നു പ്രതി പിടിയില്‍ ആയപ്പോള്‍ എലാവരും ആര്.എസ.എസനെ വിമര്‍ശിച്ചു, എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതിയുടെ ശെരി ആയ പരിചയം പുറത്ത് വന്നു, സത്യം […]

Continue Reading