ആന സിംഹകുട്ടിയെ തു മ്പിക്കയ്യില്‍ എടുത്ത് കൊണ്ട്പോകുന്ന ഈ ഫോട്ടോ ഏപ്രില്‍ ഫൂല്‍ പ്രാങ്ക് ആണ്!!

കൌതുകം ദേശീയം

വിവരണം

FacebookArchived Link

സിംഹകുട്ടിയെ ആന തുമ്പികൈയില്‍ എടുത്തു നടക്കുന്നു ഒപ്പം പെൺസിംഹവും നടക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയപെടുത്തുന്ന ചിത്രം King Fisher Online എന്ന ഫെസ്ബൂക്ക് പേജ് 2019 ജനുവരി 23, മുതല്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ മുകളില്‍ എഴുതിയ വാചകം ഇപ്രകാരം: “ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രഫി എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണിത്. ആഫ്രിക്കന്‍ സാവന്നയില്‍ കൊടും ചുടില്‍ നടക്കാന്‍ വയ്യാതായ ഒരു സിംഹകുട്ടിയെ തു മ്പിക്കൈയില്‍ എടുത്ത് അടുത്തുള്ള ചെരു കുളത്തിനരികിലെക്ക് നടക്കുന്ന ആനയും പെണസിംഹവും. ഇവരെയാണ് നാം “വന്യ” മൃഗങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്; നമ്മളെ മനുഷ്യന്‍ എന്നും….”

ഹൃദയത്തിനെ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന ഈ ചിത്രവും അതിന്‍റെ ഒപ്പം ചേര്‍ത്തിയ വാചകവും എത്ര മനോഹരം ആയാലും നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഈ ചിത്രം വ്യാജം ആണ്. അതെ നമ്മളെ വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചിത്രം വ്യാജം ആണ് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ടെതിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷനത്തിനെ കുറിച്ച് വി ശദാംശങ്ങൾ‍ വായിക്കാം.

വസ്തുത വിശകലനം

ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഞങ്ങല്‍ ഈ ചിത്രം Yandex ഉപയോഗിച്ച് reverse image search നടത്തി പരിശോധിച്ചു. അതിലുടെ ലഭിച്ച പരിനാമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ഈ ചിത്രം വ്യാജം ആണ് എന്ന് ഞങ്ങല്‍ കണ്ടെത്തി.

ഈ ചിത്രം ആദ്യം പ്രസിദ്ധികരിച്ചത് ട്വിട്ടരില്‍ ആണ്. ക്രുഗ൪ സൈട്ടിങ്ങ്സ് എന്ന ട്വിട്ട൪ അക്കൗണ്ട്‌ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ചിത്രം ആദ്യം പ്രസിദ്ധികരിച്ച ആ ട്വീറ്റ് താഴെ നല്‍കിട്ടുണ്ട്.

ഈ അക്കൗണ്ട്‌ ദക്ഷിണ അഫ്രിക്കയിലെ ക്രുഗര്‍ നേഷനല്‍ പാര്‍ക്കിലെ കാഴ്ചകൾ ട്വിട്ടരില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാനായി ഉണ്ടാക്കിയത് ആണ്. എന്നാല്‍ മുകളില്‍ നല്‍കിയ ട്വീറ്റ് ഇവ൪ ചെയ്തത് ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനാണ്. താമശക്കായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ ട്വീറ്റ് ചില൪ ശരിയായി കരുതി ഇതിനെ വൈറല്‍ ആക്കി.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഈ ചിത്രം മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങല്‍ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആനയുടെ ചിത്രം 2005ല്‍  ക്രുഗര്‍ നേഷനല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ഫെലിക്സ് ആന്ദൃസ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ൪ എടുത്തതാണ്. ഈ ചിത്രം wikimediaയില്‍ ലഭ്യമാണ്.

പെൺസിംഹത്തിന്‍റെ ചിത്രം londolozi blog എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ 2012ല്‍ പ്രസിദ്ധികരിച്ച ചിത്രമാണ്.

മുന്നാമത്തെ ചിത്രം Werribee Open Range മൃഗശാലയിൽ ജനിച്ച സിംഹകുട്ടികളില്‍ ഒന്നിന്‍റെതാണ്. ഈ ചിത്രം zoo.org.au എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

Felix Andrews/WikimediaBlog.londolzi.comZoo.org.au

ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പം ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രസ്തുത പോസ്റ്റില്‍ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത്.

LetsgogeographyArchived Link
BrightsideArchived Link
Observers.france24Archived Link

ഈ ചിത്രം പ്രസിദ്ധികരിച്ചത് ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനാണ്. ഇത് ഒരു തമാശയായിരുന്നു. പക്ഷെ പലരും ഇതിനെ യഥാര്‍ത്ഥം എന്ന് കരുതി ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചിത്രം കുറേ നാളായി യഥാർത്ഥമാന്‌ എന്ന് വിചാരിച്ച് പലരും ഷെയ൪ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ മുകളില്‍ പല വസ്തുതന്വേഷണ വെബ്സൈറ്റുകല്‍ അന്വേഷണം നടത്തി ചിത്രം വ്യാജം ആണ് എന്ന് കണ്ടെതിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ മുകളില്‍ നടത്തിയ വിവിധ വസ്തുതന്വേഷന റിപ്പോര്‍ട്ടുകല്‍ താഴെ നല്‍കിയ ലിങ്കുകല്‍ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാം.

LetsgogeographyArchived Link
BrightsideArchived Link
Observers.france24Archived Link

നിഗമനം

പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി വ്യാജമാണ്. ഇത് ഒരു ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ തമാശയായിരുന്നു പോസ്റ്റില്‍ കാണുന്ന ചിത്രം മൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യാജ ചിത്രമാണ്.

ചിത്രങ്ങള്‍ കടപ്പാട്: wikimedia, londolzi blog, zoo.org.au

Avatar

Title:ആന സിംഹകുട്ടിയെ തു മ്പിക്കയ്യില്‍ എടുത്ത് കൊണ്ട്പോകുന്ന ഈ ഫോട്ടോ ഏപ്രില്‍ ഫൂല്‍ പ്രാങ്ക് ആണ്!!

Fact Check By: Harish Nair 

Result: False

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •