ബിജെപി നേതാക്കൾ സർക്കാർ ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചോ……

വിവരണം “ആർ എസ് എസ് തീവ്രവാദികൾ വളരുന്നത് ഹിന്ദുത്വത്തിലൂടെ. ഹിന്ദുമതം തകരേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിക്കാവശ്യം “എന്ന വിവരണത്തോടെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ന്യൂസ് പോർട്ടൽ 2017 മെയ് 24 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത ഈ  അടുത്ത കാലത്ത് ഫെസ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. Archived Link  Reporter Live.com | Archived Link റിപ്പോർട്ടർ ടിവി വാർത്തയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ: ബിജെപി യുടെ സംസ്ഥാന നേതാവുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എൻ ഐ എ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസമിലാണ് സംഭവം. സർക്കാർ പണം […]

Continue Reading