രാജിവ് ഗാന്ധി ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ…?

വിവരണം Archived Link “അപമാനിക്കണം എന്നു ആഗ്രഹം ഇല്ല.പക്ഷെ മോദിയെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല…” എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഒരു ചിത്രം 2019 മെയ്‌ 14 ന് Hindustan. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍  എന്ന ഫെസ്ബൂക്ക് പേജ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തില്‍ സ്വിം സ്യുട്ട് ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രിയുണ്ട് അതിന്‍റെ ഒപ്പം ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച ഷൂട്ടിംഗ് ചെയുന്ന മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രവുമുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ മുകളിൽ  എഴുതിയ വാചകം ഇപ്രകാരം: 1988ല്‍ മദാമ്മയുടെ ബാര്‍ ഡാന്‍സ് […]

Continue Reading