ഈ നമ്പർ ഓട്ടോക്കാർക്ക് പണി നൽകുമോ..?

archived link marunadan tv marunadan video വിവരണം “വിളിച്ചാൽ  വരാത്ത ഓട്ടോക്കാർക്ക്  പണികൊടുക്കാൻ  ഈ നമ്പർ  സേവ് ചെയ്യുക. 8547639101 എന്ന നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് ഓട്ടോക്കാർക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാം”;  എന്ന വിവരണവുമായി മറുനാടൻമലയാളിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയ്ക്ക് 38000 ഷെയറുകൾ ആയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് ആപ്പിലൂടെയും ഈമെയിലിലൂടെയും പരാതി നൽകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. മറുനാടൻ കൂടാതെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, PSK News Media  എന്നീ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജുകളിലും വീഡിയോ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 സെപ്റ്റംബർ […]

Continue Reading