മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂര്‍ എക്സ്പ്രസ്സ് പാതയുടെ ചിത്രം കാസര്‍ഗോഡ് തലപ്പാടി- ചെങ്കള ദേശീയപാതയുടെ പേരില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു

ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതി കേരളത്തില്‍ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഗതാഗത കുരുക്കുകള്‍ ഒഴിവായി, സുഗമമായ യാത്ര സമയ നഷ്ടമില്ലാതെ സാധ്യമാകും. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ റോഡ് നിര്‍മ്മാണം ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കാസര്‍ഗോഡ് തലപ്പാടി- ചെങ്കള പാത നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷമുള്ള റോഡിന്‍റെ ചിത്രമെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ആറുവരി പാതയുടെ ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു.  പ്രചരണം  വിസ്താരമേറിയ പത്തുവരി പാതയുടെ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്റില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തില്‍ പണി പൂര്‍ത്തിയായ ആദ്യ റീച്ചായ കാസര്‍ഗോഡ് […]

Continue Reading