കൈരളി ചാനലിന്‍റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടിലെ ഈ വാര്‍ത്ത സത്യമല്ല. ഇത് വെറും വ്യാജ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് ആണ്.

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •