യഥാര്‍ത്ഥ ഫോട്ടോയിൽ പപ്പന്‍ മാഷിന്‍റെ ചിത്രം മോര്‍ഫിങ്ങിലൂടെ ചേര്‍ത്തി പി. ജയരാജനെതിരെ വ്യജപ്രചരണം.

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •