ഗോള്‍വല്‍ക്കറുടെ പേരിലുള്ള മുത്രപ്പുരയുടെ വ്യാജ ചിത്രം സാമുഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറല്‍…

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •